Vergoedingen

Vergoedingen

Oefentherapie Oentsjerk heeft geen contract met Achmea en Menzis. Als u bij deze verzekeraars verzekerd bent krijgt u van ons een nota die u bij uw verzekeraar kunt indienen. In de meeste gevallen wordt slechts een deel van de behandeling vergoed.

Als u verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij een contract mee hebben dan wij dienen automatisch de declaraties bij uw verzekeraar in, tenzij u dit anders wenst. Oefentherapie Mensendieck wordt vanaf 18 jaar vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Mocht u geen aanvullende verzekering hebben, dan krijgt u van ons een factuur (zie onderstaande tarievenlijst).

Sinds 2009 is het mogelijk zonder verwijzing u aan te melden voor oefentherapie. Ook zonder verwijzing worden de behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. Tot 18 jaar worden de behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

Als u geen aanvullende verzekering heeft waaruit oefentherapie vergoed wordt, dan gelden onderstaande tarieven:

Zitting oefentherapie – €32,50
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (consult) – €50
Screening op basis van DTO – €12,50
Intake/onderzoek na screening – €32,50
Intake/onderzoek na verwijzing – €45
Toeslag uitbehandeling – €15
Telefonisch consult met therapeut – €8,25
Extra lange zitting – €45
Niet nagekomen afspraak – €30
Eenvoudige, korte rapporten – €47,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten – €90
Toeslag behandeling buiten reguliere tijden – €8,50