Thuiszorg Oefentherapie

Thuiszorg Oefentherapie

Bij geïntegreerde thuiszorg (GTZ) werken wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden samen met ergo- en fysio-/oefentherapeuten vanuit één team bij de cliënten thuis.

Het doel van geïntegreerde thuiszorg (GTZ) is het vergroten én behouden van de zelfredzaamheid van cliënten, zodat deze zo lang mogelijk, veilig en gelukkig in de eigen vertrouwde woonomgeving kunnen wonen.

Geïntegreerde thuiszorgtherapie is helemaal gericht op de thuissituatie. Het onderzoeken en behandelen van cliënten thuis is niet alleen praktisch, maar wordt ook vanuit wetenschappelijk oogpunt onderbouwd.
 

Wat willen we bereiken met GTZ?
 • Cliënten die langer en veiliger thuis wonen;
 • Zelfredzame cliënten;
 • Het voorkomen van (her) opnames in zieken-, verpleeg- of verzorgingshuis;
 • Mantelzorgers die beter uitgerust zijn voor hun zorgtaken;
 • Minder belaste mantelzorgers en wijkverpleegkundigen en –ziekenverzorgenden.

Voor cliënten is zelfredzaamheid van groot belang. Het verhoogt hun kwaliteit van leven. Ze willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven en veilig thuis wonen. Geïntegreerde thuiszorg draagt daar aan bij. De thuiszorgtherapeut kijkt altijd naar het totale plaatje van cliënten en hun omgeving. De thuiszorgtherapeut vraagt zich altijd eerst af: ‘kan de cliënt dit ook nog zelf en wat heeft hij/zij daar dan voor nodig?’.

Er wordt met de cliënt gewerkt aan oplossingen voor problemen in het dagelijks functioneren zowel voor de korte als voor de lange termijn.
 

De behandeling kan bestaan uit:
 • Oefenen van aktiviteiten uit het dagelijkse leven
 • Advisering t.a.v. risicosituaties
 • Inzetten van (loop)hulpmiddelen
 • Spierverstekende- en balansoefeningen
 • Valpreventie/Valtraining

 

Thuiszorg oefentherapie is vooral geschikt wanneer:
 • Een ziekte of aandoening u beperkt in uw bewegingen
 • U slecht ter been bent en niet meer zonder hulpmiddelen kunt lopen.
 • U moeilijk uit uw stoel of bed kunt komen
 • U de trap niet meer opdurft
 • U bang bent om te vallen
 • De verzorging van uzelf en het doen van huishoudelijk werk een probleem wordt
 • U uit het ziekenhuis komt en nog therapie thuis nodig heeft
 • Uw partner of familielid, die voor u wil blijven zorgen, goed wil leren omgaan met uw beperkingen