Het Team

Norma Klarenbeek

Ik ben in 1984 afgestudeerd. Na mijn afstuderen ben ik in een particuliere praktijk in Beetsterzwaag en Drachten gaan werken. Daarnaast ben ik begin 1985 mijn eigen praktijk in Tytsjerk begonnen. In 1989 is de praktijk naar Oentsjerk verhuisd en ben ik gestopt in Drachten. Tot 1 januari 2019 was ik mede eigenaar van een praktijk in Leeuwarden.

Naast de algemene oefentherapie, heb ik mij de laatste jaren vooral gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een beperking in de thuissituatie. Hierbij werk ik nauw samen met de huisarts/praktijkondersteuner, de specialist ouderengeneeskunde,de thuiszorgorganisatie en Kearn welzijn.

Verder ben ik door bedrijven in te huren voor adviezen m.b.t. alle arbo gerelateerde zaken. Omdat ik naast oefentherapeut ook mediator ben kan bemiddeling bij verstoorde werkrelatie daar onderdeel van zijn.